Het verschil tussen leven en dood is groot en vaak onbegrijpelijk. Voor volwassenen maar zeker ook voor kinderen en jongeren. Daarbij is een vorm van hulpverlening en begeleiding soms erg welkom en nodig.

"De Einderveer" meent hier op gepaste wijze in te voorzien. Hierbij bieden wij een werkwijze aan d.m.v. een speelse vorm van hulp en begeleiding. Daarin zijn de problemen, de mogelijkheden en uitingsvormen van het kind het uitgangspunt. Ons denken gaat er vanuit dat vormen van rouwverwerking en het wel of niet kunnen uiten of accepteren daarvan bij iedereen weer anders is.

Een persoonlijk te verwerken proces, waar wij, aangepast aan de situatie, gericht aandacht aan willen besteden. Het gaat tenslotte niet om kinderen die ziek zijn maar om kinderen die het een bepaalde periode moeilijk hebben omdat een naaste er plots niet meer is. Zich verward en onbegrepen voelen.
In die voor hen onbegrijpelijke leegte proberen wij een gerichte steun te zijn om samen met hen het verlies en de verwerking daarvan, een voor hun acceptabele plaats in hun leven te geven. Het kunnen, mogen en durven rouwen staat hierbij centraal. Onze werkwijze noemen we ook bewust geen therapie maar begeleiding en gerichte hulpverlening met een professionele aanpak.