Na aanmelding en intake bekijken we hoe we de begeleiding in eerste instantie vorm gaan geven. De wijze van aanpak is een weg die we samen tijdens de bijeenkomsten ontdekken, beleven en uitwerken. Kinderen en jongeren reageren immers anders naar gelang hun ontwikkelingsfase en leeftijd. We stimuleren dit proces o.a. door het opbouwen van vertrouwen en het creëren van sfeer met als doel een wederzijdse openheid. Methodes die we hiervoor gebruiken zijn diverse speelse werk- en spelvormen, muziek, schrijven, tekenen, rituelen en symboliek en het terug koppelen naar herinneringen.