Daarnaast streven wij naar een goede informatieve terugkoppeling naar de ouder(s) en of verzorger(s). Immers thuis speelt zich het allergrootste deel van de ontwikkeling in hun rouwproces af. Hierbij geeft het kind de grens van de informatie zelf aan. Onze begeleidingsmethodes zien wij als een tijdelijke ondersteuning in deze periode.

Tijdens het sterf-/rouwproces maakt het kind of de jongere een andere en intensere emotionele ontwikkeling en groeifase door waaruit vaak een groter verantwoorde-lijkheidsgevoel ontstaat. Ze ervaren een diepere kracht en vaak maakt hen dat in hun latere leven sterker en rijker. Samen met het thuisfront haken wij daar adequaat op in. Indien nodig en gewenst is gezinsbegeleiding een mogelijkheid.