Rouw is normaliter geen onoverkomelijk probleem. Gevoelens en gedragsuitingen die je signaleert rondom het sterf-/rouwproces bij kinderen en jongeren, zijn eerder normaal dan afwijkend. Signalen van deze (al dan niet bewuste) sociale of emotionele uitingen die we kunnen herkennen zijn o.a.:


* concentratie problemen
* slecht inslapen, slapen en/of nachtmerries
* lichamelijke klachten
* eetproblemen
* aan- of afhankelijkheidsproblemen
* opvallend passief of actief gedrag

Extreme uitingen daarvan kunnen aanleiding zijn om hulp en ondersteuning te zoeken. Hiervoor willen wij geen richtlijnen geven. Iedere ouder kent immers zijn of haar kind het best.
N.a.v. van een sterf-/rouwproces kunnen er voor zowel kinderen, jongeren áls volwassenen andere, persoonlijke redenen zijn om hulp en ondersteuning te zoeken. Ook hier wil "De Einderveer", indien mogelijk, invulling aan geven.

Tevens willen wij opmerken dat er m.b.t. hulpverlening voor ons geen tijdsduur bestaat tussen overlijden en het verwerken of accepteren daarvan. Soms kunnen problemen pas jaren nadien de kop op steken.